Ел рәміздері тәуелсіздік айғағы

 • Безруков Михаил Петрович. Гербы и флаги. Эмблемы суверентт мировое сообщество: иллюстр. ист-ге , религ,-культурное, мифолог, и совре описание гербов и флагов всех стран мира. -2009 . -288 c.
  Безруков Михаил Петрович. Гербы и флаги. Эмблемы суверентт мировое сообщество: иллюстр. ист-ге , религ,-культурное, мифолог, и совре описание гербов и флагов всех стран мира. -2009 . -288 c.
 • Ерофеева И. В.Символы казахской государственности (позднее средневековье и новое время). Алматы: ИД
  Ерофеева И. В.Символы казахской государственности (позднее средневековье и новое время). Алматы: ИД
 • Символы Независимости Казахстана
  Символы Независимости Казахстана
 • Ахметбекұлы .А.Көктудың желбірегені / Алмас Ахметбекұлы. –Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. - 320 бет.
  Ахметбекұлы .А.Көктудың желбірегені / Алмас Ахметбекұлы. –Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. - 320 бет.

  Бұл жинакка автордың «Атамекен», «Дауыс», «Астынан алты кырдың», «Ширығу», «Сәуірдің бұлты», «Өлең» аттыкітаптарынан іріктелген өлеңпоэмалары мен соңғы жылдары жазған бір топ өлендері енгізілдіСонымен бірге булкүнде «Көк  тудың  желбірегені» атты

  ән-өлеңімен танымал ақынның әнге айналған өлеңдері де нотасымен бірге топтастырылды. Акың өлеңдерінде руханибостандыкадамдық өмірге деген сеніммемлекетке деген құштарлыкбиік рух аскак шабытпенбейнелі өлеңдерменөрнектеледіАвтордың «Сөзтану» атты кітабынан поэзия — өлең өнері туралы пайымдаулары кітап соңына арнайыкіргізілді.Кітап қалың окырманға арналған.

 • Петрякова А. В.Флаги мира / [А. В. Петрякова, К. Н. Липатова, А. В. Привалова, К. Н. Чижова]. 2-е изд. — М.: Эксмо, 2009. — 192 с.: ил.
  Петрякова А. В.Флаги мира / [А. В. Петрякова, К. Н. Липатова, А. В. Привалова, К. Н. Чижова]. 2-е изд. — М.: Эксмо, 2009. — 192 с.: ил.

  С древнейших времен до сегодняшнего дня флаг является одним из важнейших атрибутов государственности страны наравне с государственным гербом и гимном. И ни на одном флаге мира нет случайных элементов — каждый цвет, каждая фигура, каждое изображение продумано и несет определенную смысловую нагрузку. В данной книге представлены изображения и детальные описания флагов 192 государств мира и 22 международных организаций. Кроме того, статьи издания содержат историю возникновения флагов и объяснение символики их цветов и составных элементов. Издание будет полезно всем, кто интересуется государственной символикой, геральдикой, а также историей и культурой стран мира.

 • Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің фотоальбом кітабы. Книга - фотоальбом Наңионального музея Республики Казахстан.The book - photo album of the National museum of the Republic of Kazakhstan. -Алматы, 2014. 248 б., -қазақша, орысша, ағылшынша .
  Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің фотоальбом кітабы. Книга - фотоальбом Наңионального музея Республики Казахстан.The book - photo album of the National museum of the Republic of Kazakhstan. -Алматы, 2014. 248 б., -қазақша, орысша, ағылшынша .
 • "Көркемсуретті Қазақстан тарихы". Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін. 4 томдық. - Алматы, 2007.4 том: Казақстан XX ғасырдың екінші жартысынан біздің уакытымызға дейін. 2007 - 312-бет.
  "Көркемсуретті Қазақстан тарихы". Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін. 4 томдық. - Алматы, 2007.4 том: Казақстан XX ғасырдың екінші жартысынан біздің уакытымызға дейін. 2007 - 312-бет.

  Төрт томдық "Көркемсуретті Қазақстан тарихының" төртінші томында Қазақстандағы соғыстан кейінгі кезеңдегі тың игеру, республиканы одан өрі индустрияландыру сияқты саяси, әлеуметтік-экономикалық мәселелер сөз болады. 1965 жылғы шаруашылық реформасы мен

  ғьшыми-техникалық прогресс, саяси өмір, әлеуметтік-демографиялық және мәдени өзгерістер, халық ағарту ісі, әдебиет пен өнер, экологиялық қозғалыстың тууы туралы деректер беріледі. Қазакстанда қол жеткізген егемендіктің, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, Республиканы саяси және экономикалық жағынан одан әрі дамыту жайы айтылады.

  Авторлар өткен замандардың өңсіз тарихын қуалап кетпей, еліміздің даму жолында айтарлықтай із қалдырған жеке қайраткерлер хақында толық мағлұматтар береді. Кітап көркем безендірілген, сирек суреттер енгізіліп, қатты мұқабамен шығарылған.

  Басылымды "Қазақ энциклопедиясы" ЖШС-нің ғалымдары мен мамандары әзірлеген.Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.